Dokumenty do pobrania

Pobierz dokument w formacie PDF   Zgłoszenie prac geodezyjnych
Pobierz dokument w formacie Excel   Zgłoszenie prac geodezyjnych
Pobierz dokument w formacie PDF   Zawiadomienie o wykonanych pracach geodezyjnych lub kartograficznych
Pobierz dokument w formacie Word   Zawiadomienie o wykonanych pracach geodezyjnych lub kartograficznych
Pobierz dokument w formacie PDF   Wniosek o uzgodnienie uzbrojenia
Pobierz dokument w formacie Word   Wniosek o uzgodnienie uzbrojenia
Pobierz dokument w formacie PDF   Zawiadomienie o wykonanych pracach geodezyjnych lub kartograficznych
Pobierz dokument w formacie Word   Zawiadomienie o wykonanych pracach geodezyjnych lub kartograficznych
Pobierz dokument w formacie PDF   Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
Pobierz dokument w formacie Excel   Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
Pobierz dokument w formacie PDF   Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
Pobierz dokument w formacie Word   Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
Pobierz dokument w formacie PDF   Wniosek o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
Pobierz dokument w formacie PDF   Wniosek o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
Copyright (C) 2014 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 7 kwietnia 2014