Opatrywanie klauzulami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 2015-02-05
W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie licznymi pytaniami dotyczącymi opatrywania klauzulami materiałów sporządzonych przez Wykonawców prac geodezyjnych, w ramach zgłoszenia tych prac, po uzyskaniu opinii biura prawnego informuję, że: 1. Opatrzenie dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych realizuje prace geodezyjne lub prace kartograficzne, odpowiednimi klauzulami urzędowymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8, następuje wraz z przyjęciem zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z urzędu), na podstawie art. 12b ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 2. Opatrzenie dokumentów opracowanych przez Wykonawców, na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych, odpowiednimi klauzulami urzędowymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8, następuje na wniosek złożony do właściwego organu, który przyjął do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentację zawierającą zbiory danych oraz dokumenty, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, na podstawie § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych. Z chwilą otrzymania wniosku o uwierzytelnienie dokumentów właściwy organ wystawia Dokument Obliczenia Opłaty, o którym mowa w art. 40e ust. 1 ustawy. Biorąc powyższe pod uwagę: Dokumentacja przeznaczona dla zleceniodawcy dołączona do operatu geodezyjnego bez wniosku zostanie opatrzona stosownymi klauzulami z urzędu, zaś dokumentacja złożona wraz z wnioskiem o uwierzytelnienie zostanie opatrzona stosownymi klauzulami po dokonaniu opłaty.

Powrót do aktualności   Powrót do strony głównej
Copyright (C) 2014 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 7 kwietnia 2014